Inspirator Center for financial studies BFF Network

Op 9 mei 2018 overleed Jean-Paul Abraham, die gedurende vele jaren de onbaatzuchtige bezieler was van het Studiecentrum voor het Financiewezen, dat in 1992 werd omgevormd tot Belgisch Financieel Forum. Herdruk van een laudatio gepubliceerd in een Liber Amicorum dat in Bank- en Financiewezen nr. 8/1995 verscheen.

Authors

Lierman frank

Frank Lierman

Related documents

Bfw digitaal 2018 editie4 03 inmemoriam jean paulabraham