Christine Van Rijsseghem

Yeshi kangrang EV9 Io66t Dm0 unsplash

Hoe kan de risicofunctie in het huidige klimaat bijdragen tot de implementatie van de bedrijfsstrategie?

Stress Testing: a Bank’s Perspective

In a context which is increasingly volatile and unpredictable, with new challenges…

Gender Diversity: Empowering the Financial Sector in Belgium

The topic of gender diversity, and of diversity and inclusion in general,…