Christine Van Rijsseghem

Yeshi kangrang EV9 Io66t Dm0 unsplash

Hoe kan de risicofunctie in het huidige klimaat bijdragen tot de implementatie van de bedrijfsstrategie?

The risks a financial institution is facing, are highly dependent on its…