Nationale Bank van België

Forse daling van aantal kredieten aan natuurlijke personen in 2020

Lending to private individuals was strongly influenced by the COVID-19 crisis last…