Over ons

Oprichting

Het Belgisch Financieel Forum werd opgericht in 1992 op initiatief van prominenten uit de financiële en academische wereld en met de uitdrukkelijke steun van de Nationale Bank van België (NBB) en de (toenmalige) Belgische Vereniging van Banken (BVB).

In 2013 werd een vernieuwd protocol inzake de organisatie van het Belgisch Financieel Forum afgesloten tussen de NBB en Febelfin, de overkoepelende federatie van de Belgische financiële sector.

Sinds 1 januari 2017 wordt het platform van het Financieel Forum breder ondersteund door deelname van de FSMA en Assuralia.

In Brussel stellen de Nationale Bank van België en Febelfin, resp. betreffende de voordrachten/colloquia en betreffende de tijdschriften, een secretariaat ter beschikking.

De regionale fora worden beheerd door regionale comités, die vooral bestaan uit actieve leden van de financiële gemeenschap in ruime zin. De comités beschikken over een grote autonomie wat betreft de werking, de activiteiten en de financiering van het forum in de betrokken regio. Het secretariaat van de regionale comités wordt verzorgd door de NBB.

0b5dd3443927d3247b6ed8dfb72534d5
Sitting

Het Belgisch Financieel Forum staat gelijk aan ...

  • Verspreiding van kennis over financiële en economische problematieken.
  • Verschillende formats zoals voordrachten, colloquia, panelgesprekken, ... .
  • Stimulering van het debat en de gedachtewisseling over financiële en economische problematieken.
  • Een ontmoetingsplaats voor de financiële en aanverwante sectoren, de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven.

Voor wie?

De events van het Forum zijn hoofdzakelijk gericht op een breed, financieel en economisch geïnteresseerd, professioneel publiek. Daartoe behoren o.a. kaderleden en medewerkers van financiële instellingen, industriële en commerciële ondernemingen, overheidsinstellingen, accountants en revisoren, academici, financiële tussenpersonen, … .

De events van het Forum gaan door in Brussel of in één van 15 regionale kernen. Elke regionale kern geniet een grote autonomie en plant zijn events in consensus met de financiële instellingen die zich geëngageerd hebben in de regio.

72db7d36dcdd68174ecf4f3a6f4cf79a

Steering committee

Het bestuursorgaan van het Belgisch Financieel Forum is het steering committee, dat de algemene beleidslijnen uitzet. Het activiteitenprogramma wordt goedgekeurd door het Steering Committee.

1 vanackere

Steven Vanackere

Voorzitter

2 baert

Karel Baert

Lid

C8ecd9e9a81538f896b03d2a3b4e1966

Wien De Geyter

Lid

Photo Hein Lannoy

Hein Lannoy

Lid

4bcc93f428d261e4afb2fb078eba50da

Annemie Rombouts

Lid

Coördinatiecomité

Het activiteitenprogramma wordt voorbereid door het coördinatiecomité. Het overleg tussen het Forum in Brussel en de regionale comités verloopt via het Coördinatiecomité.

Marc De Geyter

Marc De Geyter

Voorzitter

Carmen Boschmans

Carmen Boschmans

Lid

Jean Cattaruzza

Jean Cattaruzza

Lid

C8ecd9e9a81538f896b03d2a3b4e1966

Wien De Geyter

Lid

Charlotte de Montpellier hoofd

Charlotte de Montpellier

Lid

Jim Lannoo

Jim Lannoo

Lid

Lierman frank

Frank Lierman

Lid

FOTO Verona Michiels

Verona Michiels

Member

Erik Nelis

Erik Nelis

Lid

Foto Geert

Geert Poisquet

Lid

Erwin Van der Sande

Erwin Van der Sande

Lid

Foto Hans Verbert ID 5x5

Hans Verbert

Member

Paul Windels

Paul Windels

Lid