Dennis Essers

Chris leboutillier k015evqb D8 unsplash

Leiden alle wegen naar Parijs? Beleidsmaatregelen ter beperking van de klimaatverandering in ‘s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen

Greenhouse gas emissions continue to rise and are the main cause of…

Engin akyurt ott S Pc De9 HU unsplash

The US Inflation Reduction Act and Europe’s response