Reglement Belgisch Financieel Forum prijs voor masterproeven rechten 2024

Concours Master Banner 700px Fe NL v2
 1. Het Belgisch Financieel Forum moedigt de verspreiding van de financiële research aan door de organisatie van spreekbeurten, colloquia, studienamiddagen en door de uitgifte van twee tijdschriften “Bank- en Financiewezen” en “Bank- en Financieel Recht”.
 2. In 2024 kent het Belgisch Financieel Forum een prijs toe aan de beste masterproef die juridische aspecten van een financieel (bank, verzekering, asset management, niet bancaire financiële intermediatie, …) en/of monetair thema behandelt.
 3. Komen in aanmerking de masterproeven van het academiejaar 2023-2024 die tijdens de juni-en de septemberzittijd in 2024 worden verdedigd en ten minste een onderscheiding behalen. De masterproeven kunnen in het Nederlands, Frans of Engels worden geschreven.
 4. Enkel de masterstudenten van een faculteit rechten van een Belgische universiteit kunnen hun masterproef indienen.
 5. De kandidaten moeten hun masterproef en een kort curriculum vitae elektronisch versturen naar Geert.Poisquet@febelfin.be, die het redactiesecretariaat verzorgt van het tijdschrift Bank- en Financieel Recht, uitgegeven door het Belgisch Financieel Forum. De deelname is slechts definitief na melding van ontvangst.
 6. De masterproeven moeten uiterlijk vrijdag 11 oktober 2024 worden overgemaakt.
 7. De prijs omvat
  • een geldprijs van 2000 euro,
  • in afspraak met Febelfin keuze uit een opleiding bij Febelfin Academy,
  • de publicatie van een verkorte versie van de masterproef in het tijdschrift Bank- en Financieel Recht.
 8. De prijs wordt uitgereikt tijdens een activiteit van het Belgisch Financieel Forum.
 9. De jury van de prijs is samengesteld uit leden van het redactiecomité van Bank- en Financieel Recht. De jury behoudt zich het recht voor deskundigen te raadplegen in verband met de beoordeling van de ingediende masterproeven.
 10. De beslissingen van de jury worden genomen bij volstrekte meerderheid van de bij de beraadslaging aanwezige leden. De jury kan beslissen de prijs te verdelen over verschillende masterproeven of om geen prijs toe te kennen, indien naar haar mening niet wordt voldaan aan de vereiste criteria.
 11. De criteria die in aanmerking zullen worden genomen voor de beoordeling van de masterproeven zijn:
  • Originaliteit en relevantie van het onderwerp;
  • Wetenschappelijke waarde/analyse;
  • Argumentatie en gekozen voorbeelden;
  • Formaat en correct taalgebruik.
 12.  Inlichtingen over de prijs voor masterproeven kunnen bekomen worden bij Jean Cattaruzza (jc@ombudsfin.be), voorzitter van het redactiecomité van het tijdschrift “Bank- en Financieel Recht”, of bij Carmen Boschmans (carmen.boschmans@nbb.be), coördinator van het Belgisch Financieel Forum.