Thomas Stoerk

Chris leboutillier k015evqb D8 unsplash

Leiden alle wegen naar Parijs? Beleidsmaatregelen ter beperking van de klimaatverandering in ‘s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen