Trendswitch Demography Real rate Neutral rate

De centrale banken hebben de voorbije jaren de kortetermijnrentevoeten naar een historisch laag peil gebracht, soms zelfs in negatief territorium. Maar ook de langetermijnrente is in de meeste Westerse landen naar een zelden gezien niveau teruggevallen. Zonder echt een sterke opwaartse trend te verwachten, zou de cyclische heropleving toch gepaard moeten gaan met langzaam klimmende rentevoeten.

Authors

Vanhouten

Peter Vanden Houte

Related documents

Bfw digitaal 2018 editie2 06 artikel petervandenhoute