Het Financieel Forum Kempen nodigt u uit op een uiteenzetting door Hans Bevers en Bart Van Craeynest over de impact van de crisis op onze bedrijven.  

Deel 1: Hans Bevers, Chief Economist Bank Degroof Petercam

Na een spectaculair herstel van de coronacrisis zijn de wereldwijde economische vooruitzichten fors versomberd. Europa worstelt met een energiecrisis, in Amerika eist de stijgende rente alle aandacht op en China kampt met een vastgoedcrisis. Hans Bevers overschouwt mogelijke scenario’s met betrekking tot de groei-, inflatie- en rentevooruitzichten.      

Deel 2: Bart Van Craeynest, Chief Economist VOKA

Dure energie, dure grondstoffen, hoge inflatie, sterke loonstijgingen, toenemende recessievrees… De huidige crisis vormt een enorme uitdaging voor de Belgische bedrijven. Wat betekent die crisis voor de inputkosten, de loonkosten, de marges, onze concurrentiepositie en de vooruitzichten voor onze economie op langere termijn?

Blairon Nv, Campus Blairon
Campus Blairon 601
Turnhout
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.