In een snel veranderende wereld waarin technologie, demografische verschuivingen en economische fluctuaties onze arbeidsmarkt blijven vormgeven, is het van essentieel belang dat we gezamenlijk nadenken over de maatregelen die nodig zijn om onze samenleving veerkrachtig en dynamisch te houden.

Hoe evolueert België en Vlaanderen op vlak van jobcreatie in vergelijking tot andere landen? Hoe kan het doel bereikt worden om de werkgelegenheidsgraad op te krikken tot 80%? Wat kunnen beleidsmakers doen voor specifieke doelgroepen zoals kortgeschoolden, ouderen op arbeidsleeftijd en niet-EU -staatsburgers? En hoe evolueert meer specifiek de situatie in Limburg op vlak van onder andere de werkzaamheidsgraad, ontvangen en openstaande vacatures, demografie en de spanningsindicator?

Het Financieel Forum Limburg nodigt u uit op een voordracht over "Uitdagingen voor de arbeidsmarkt" met Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw en Joris Philips, Directeur VDAB Limburg over "De Limburgse arbeidsmarkt onder de loep".

Presentaties:

20231003_Limburg_Uitdagingen arbeidsmarkt.pdf

Leden Financieel Forum Limburg:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van het Belgisch Financieel Forum. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
Hasselt
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.