De klimaat- en geopolitieke crisis zetten het energiedebat op scherp. Kortetermijnmaatregelen beschermen burgers en economieën tegen inflatie en dreigende schaarste. Op langere termijn wijzen de Europese Green Deal, het "Fit for 55" en RePowerEU programma de weg naar een Europese energiemarkt die duurzamer en onafhankelijker is. De energiesector staat hiermee op een belangrijk keerpunt. Door de opkomst van nieuwe innovaties en alternatieven voor fossiele brandstoffen, ligt er een breed scala aan mogelijkheden voor ons. Er worden massale investeringen in hernieuwbare energie gepland; zowel op land als op zee. Onze industrieën zijn hun productieprocessen op grote schaal aan het vergroenen. Consumenten investeren in elektrische auto’s, warmtepompen en eigen productie.  In het decennium van de elektrificatie komt de consument steeds centraler te staan.   

Chris Peeters, CEO Elia Group en Manager van het Jaar 2021, geeft een inkijk in de snel evoluerende elektriciteitsmarkt met nieuwe energiediensten voor consumenten, de grootschalige elektrificatie van de industrie en de cruciale rol van digitalisering.

Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
Hasselt
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.