De Belgische banksector is de afgelopen twee jaar veerkrachtig gebleken en komt uit de pandemie met robuuste kapitaal- en liquiditeitsbuffers en hoge winstgevendheid. De financiële positie sterk houden vereist dat banken op een adequate manier blijven omgaan met structurele uitdagingen die voortkomen uit digitalisering en kostenefficiëntie én met veranderingen in de macro-economische context zoals de energiecrisis en de renteomgeving.   

Het Financieel Forum Oost-Vlaanderen is verheugd u 3 sprekers te mogen aankondigen die vanuit hun eigen invalshoek dit thema zullen belichten:

Deel 1: Christine Van Rijsseghem, CRO KBC Group, over "Hoe kan de risicofunctie in het huidige klimaat bijdragen tot de implementatie van de bedrijfsstrategie?"

In een wereld van disruptie (macro-economische evoluties, digitalisering, toenemende regulering, klimaatuitdagingen, …) is een wendbare risicofunctie cruciaal. Hoe wordt dit bij KBC aangepakt?

Deel 2: Tom Franck, lid van het directiecomité Bank J. Van Breda, over "Risicobeheer in uitdagende tijden".

Het beheren van risico’s is de metier van bankiers. Kunnen we dan in deze uitdagende tijden misschien wat van bankiers leren?

Deel 3: Koen Schoors, hoogleraar economie Universiteit Gent, over "Hogere rente: good or bad voor de banksector? Wat zijn de verwachtingen voor de sector?"

Hogere risicovrije rentevoeten resulteren in hoger nettorente-inkomsten voor de banksector. Wat zijn de risico’s die kunnen gepaard gaan met een verdere, sterke stijging van de rentevoeten? Wat is de impact van de klimaatverandering op de banksector? Is de mogelijke afkoeling van de woningmarkt een risico voor de financiële stabiliteit?

Leden Financieel Forum Oost-Vlaanderen:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van de BFF. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

Universiteit Gent - Campus Tweekerken
Tweekerkenstraat 2
Gent
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.