Het Financieel Forum Vlaams-Brabant nodigt u uit op een voordracht over de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën met als sprekers Johan Van Gompel, Senior Economist KBC Groep en Jean Deboutte, directeur Federaal Agentschap van de Schuld.

Internationale instellingen beschouwen de risico’s voor de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën als “hoog”. Wat zijn de schuldvooruitzichten voor de federale overheid en hoe goed zijn de overheidsfinanciën bestand tegen schokken?

Deel 1: Johan Van Gompel over "Belgische overheidsfinanciën: terugblik, huidige situatie en uitdagingen op langere termijn".  

De actuele toestand van de Belgische overheidsfinanciën baart zorgen. Zij doet vragen rijzen over de houdbaarheid ervan op de langere termijn en impliceert een geringe capaciteit voor nieuw beleid om toekomstige schokken en uitdagingen op te vangen. Johan Van Gompel, Senior Economist KBC Groep en Gastdocent Universiteit Antwerpen, plaatst de Belgische cijfers in een historisch en internationaal perspectief en blikt vooruit in de nabije en verdere toekomst.

Deel 2: Jean Deboutte over "Houdbaarheid van de overheidsschuld: marktperceptie en gevolgen voor de strategie van het schuldbeheer".

“De Belgische schuldgraad is in de voorbije twee jaren met 6,9% gedaald, tot een niveau van 105,1% van het bbp. Hoe percipieert de markt de houdbaarheid van de Belgische overheidsschuld en overheidsfinanciën, en wat impliceert die houdbaarheid voor de strategie van het schuldbeheer? Jean Deboutte, Directeur Strategie en Risicobeheer & voorzitter van het Uitvoerend Comité van het Federaal Agentschap van de Schuld geeft u zijn visie en antwoordt graag op uw vragen.”

Leden Financieel Forum Vlaams-Brabant:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van het Belgisch Financieel Forum. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

Auditorium KBC Hoofdkantoor Leuven
Brusselsesteenweg 100
Leuven
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.