Tijdens deze conferentie zal de vicegouverneur van de Nationale Bank van België, Steven Vanackere, de kernboodschappen van het macroprudentieel verslag en het Financial Stability Report van de Nationale Bank van België toelichten. Hij zal het met name hebben over de invloed van de macro-economische en macrofinanciële ontwikkelingen van de afgelopen twaalf maanden op de Belgische financiële sector, de financiële stabiliteit in België en het optreden van de Bank als macroprudentiële autoriteit. Aan het einde van deze presentatie worden enkele aanbevelingen gegeven.

Daarna volgt een panelgesprek met Selien De Schryder, professor Macro-economie aan de Universiteit Gent en Peter Devlies, CEO Argenta. Zij zullen verschillende onderwerpen bespreken, zoals de invloed van de rentestijging op de financiële sector (waaronder de vergoeding van het spaargeld), de ontwikkelingen op de residentiële en commerciële vastgoedmarkt, het belang van de energie-efficiëntie van gebouwen, enz. Moderator is Jo Swyngedouw, departementschef Financiële stabiliteit, AML-toezicht en Prudentieel beleid van de Nationale Bank van België.

Na de conferentie heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Daarna nodigen wij u uit op een netwerkreceptie.

Leden Financieel Forum Antwerpen:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van het Belgisch Financieel Forum. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

Universiteit Antwerpen - Stadscampus, Hof van Liere
Prinsstraat 13
Antwerpen
BE

Registration is no longer possible.
Event has ended.