Vincent Van Peteghem

Kelly sikkema xo U52j UVUXA unsplash

Naar eerlijke en moderne belastingen

Dit artikel is gebaseerd op de uiteenzetting van Vice-eerste minister en minister…

“Geen duurzame groei zonder fiscale hervorming”

Interview met Vincent Van Peteghem, federaal Minister van Financiën.