Peter Reusens

Bruno martins Gk Zvx Vs HY Ww unsplash

De Belgische woningmarkt: trends en recent verloop

After several years of strongly rising prices, the Belgian housing market cooled…

De energie-efficiëntie van de Belgische woningen en haar impact op de woningprijzen

The price difference between energy-efficient and energy-inefficient houses has increased over the…