Real estate companies Debt leverage Risks

De Belgische residentiële vastgoedmarkt blijft hoge toppen scheren. Het streven naar een eigen woning zorgt voor een constante vraag naar woningen, de aangroei van de Belgische bevolking versterkt die vraag. Door de lage rente ontwikkelde zich een bijkomende vraag naar residentieel vastgoed als beleggingsobject. Of woningen vandaag hierdoor te duur zijn, dat laten we in het midden. We weten wel dat beleggen in vastgoed diverse voordelen heeft zoals een stabiele inkomstenstroom, een bescherming tegen inflatie, een hogere opbrengst dan het klassieke spaarboekje, terwijl het een mindere correlatie vertoont met andere activaklassen zoals aandelen en obligaties.

Beleggen in vastgoed heeft ook nadelen. Het is minder liquide (het verkoopproces neemt meerdere weken in beslag), er zijn belangrijke transactiekosten, de instapdrempel ligt hoog en het risico is geconcentreerd in een actief.

Beleggen in vastgoed via een beursgenoteerd fonds kan een alternatief bieden. We denken hierbij aan de GVV, of de gereglementeerde vastgoedvennootschap, vroeger beter bekend als de vastgoedbevak. De GVV geniet een gunstig fiscaal statuut en heeft diverse voordelen zoals een aantrekkelijk dividendrendement, een brede risicospreiding (over een groot aantal huurders, geografisch en tussen vastgoedsegmenten), een goede liquiditeit (kan op elk moment verkocht worden) en een heel professioneel beheer.

Auteurs

Gert de mesure

Gert De Mesure

Gerelateerde documenten

Bfw digitaal 2018 editie3 06 artikel gertdemesure