Product supervision Protection of consumers Rules of conduct Investment advice Insurance

Verslag van de uiteenzetting door Johan Lammens, Coördinator van de dienst Transversaal toezicht op de financiële producten bij de FSMA en Lien Verhegghe, Coördinator van het Centraal inspectieteam bij de FSMA, voor het Belgisch Financieel Forum in Leuven op 23 mei 2017. Verslag uitgeschreven door Frank Lierman, Voorzitter redactiecomité Bank- en Financiewezen.

Auteurs

Johan Lammens


Lien Verhegghe

Gerelateerde documenten

Bfw digitaal editie5 02 johanlammens lienverhegghe