Government Market Externalities Key functions Complementarity

Boekbespreking door Jonas Vandenbruaene, doctoraatstudent financiële economie Universiteit Antwerpen en medeoprichter van databureau AKARI Analytics

Auteurs

Vandecloot

Jonas Vandenbruaene

Gerelateerde documenten

Bfw digitaal editie2 2021 04 boekbespreking