beste werkplek Great Place to Work war for talent

What does it mean to be a Great Workplace? How do you measure trust at work? And how do you use the results to become one of the best employers in Belgium? This article describes the challenges and rewards of becoming a Great Place To Work©, with Bank Van Breda as an example of Belgium’s Best Workplace.

Een Great Place to Work© worden: de uitdaging aangaan om veel terug te krijgen! Bank van Breda draagt de erkenning met trots onder het motto: ‘medewerkers aan zet’.

Hoe definiëren we een Great Place To Work? 

Reeds meer dan 20 jaar werkt het Great Place To Work© Institute Belgium samen met Belgische organisaties om geweldige werkplekken voor hun medewerkers te creëren. Een werkplek waar mensen hoge tevredenheids- en engagementsniveaus rapporteren. Want het is geen auditcomité dat organisaties het label als Great Place To Work© toekent, het zijn de medewerkers zelf.


Voor hen is hun werkplek er één die gekenmerkt wordt door een sterke vertrouwensrelatie met het management, waar kameraadschap en solidariteit heerst tussen collega’s en waar mensen fier zijn op wat ze individueel, als team en als organisatie aan waarde creëren. Vooral de eerste relatie, die tussen de medewerkers en het management, is er één met meerdere invalshoeken.

05 BFWD 2024 4 Fig 1

Hoe wordt vertrouwen tussen medewerkers en het management dan gemeten? 

  1. Ik zal als medewerker een vertrouwensrelatie ervaren met het management als ik ten eerste het management geloofwaardig vindt in zijn rol (managers staan garant voor een open en transparante communicatie; ze slagen erin een engagerende visie en missie te ontwikkelen die zich vertaalt in een duidelijke strategie; leidinggevenden zijn de juiste mensen op de juiste plaats, met sterke leidinggevende competenties, die goeie intenties ook omzetten in daden).
  2. Daarnaast wil ik als medewerker ook respect ervaren vanuit het management (er wordt voldoende ondersteuning voorzien om de verwachtingen naar mijn job toe waar te maken, als er respect is voor de balans werk-privé en welzijn van medewerkers, als zij erin slagen het werk op een goeie en efficiënte manier te coördineren, als zij waardering tonen voor goede prestaties).
  3. Ten derde bouw ik als medewerker een vertrouwensrelatie op als het management alles op een faire en eerlijke manier doet voor de verschillende medewerkers in de organisatie (als het gaat over toekennen van verloning of promoties bijvoorbeeld, maar ook als het gaat over het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving).

Wat betekent dit concreet voor de werknemer?

Het zijn slechts enkele voorbeelden van praktijken die je terugvindt bij de gecertificeerde Great Place To Work© bedrijven. De erkenning krijgen van je medewerkers als Great Place To Work© is dan ook de kers op de taart voor een grote uitdaging die je aangegaan bent. Je wil dat mensen oprecht tevreden zijn over hoe ze hun werkomgeving vandaag ervaren, en dat ze tezelfdertijd geëngageerd zijn om morgen veranderingen mee vorm te geven. Die energie en betrokkenheid losweken voor toekomstige projecten, voor innovatie en verbetering, doe je met andere hefbomen dan die waar je tevreden medewerkers mee creëert (typische hefbomen tot tevredenheid zijn respect, een faire verloning, etc.). Door ervoor te zorgen dat mensen inspraak krijgen in beslissingen die hen aanbelangen, door hen autonomie en een psychologisch veilige werkplek aan te bieden waarin experimenteren toegejuicht wordt, ongeacht de uitkomst, werk je actief op de hefbomen tot betrokkenheid. Hun werkgever inspireert hen om in de toekomst het beste van zichzelf te geven. En wie als organisatie daarin slaagt, krijgt veel terug.

Hoe gebruik je de resultaten om één van de beste werkgevers van België te worden?

Great Workplaces rapporteren hogere retentiecijfers, zien meer arbeidsvreugde, veerkracht en verantwoordelijkheidszin die zich vertalen in betere prestaties van de organisatie en hogere klantentevredenheid. En we hoorden het Dhr. Wouters graag vertellen op een uiteenzetting die we onlangs bijwoonden: het zijn ook tevreden klanten die mee hefboom zijn tot betrokken medewerkers. Klanten voor wie je tot het uiterste gaat, zijn respectvol naar je medewerkers, tonen waardering en vertrouwen. De cirkel is rond.

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle Great Workplaces is dan ook dat het deel uitmaakt van hun DNA als organisatie: een betrouwbare partner zijn voor al hun stakeholders, het creëren van een authentieke cultuur. Het is waar het management dagelijks mee bezig is. Je kan dit al waarnemen in de waarden en normen van de eigen organisatie.

En ja, het zijn percepties van medewerkers die bepalen of je de erkenning als Great Place To Work© krijgt, hoe zij de werkplek ervaren en niet altijd de goeie intenties die er zijn vanuit het management, maar het zijn ook die percepties van medewerkers, hoe goed en betrokken ze zich voelen op hun werkplek, die gaan bepalen hoe ze straks de klant gaan begroeten: met trots en een glimlach op hun gezicht?

Auteurs

05 BFWD 2024 4 Veroniek De Schamphelaere small

Veroniek De Schamphelaere

Lecturer Vlerick Business School & GPTW Associate