Eén ding is zeker: de wereldeconomie staat op losse schroeven. Investeerders, bedrijven en overheden moeten hun aanpak heroverwegen in het licht van de snel stijgende inflatie, de aanhoudende klimaatcrisis en de vergrijzing. Ze hebben ook te maken met de hoogste schuldenberg ooit in vredestijd, ontwrichtende innovatie en de effecten van multiglobalisering. In hun boek "De nieuwe wereldeconomie" nemen macro-econoom Koen De Leus en marktstrateeg Philippe Gijsels de machinerie van onze economie onder de loep. Wat zijn de belangrijkste trends die ons leven en de economie de komende 40 jaar zullen domineren?

Dit boek is een ambitieuze turf! De bedoeling: inzicht verwerven in hoe de wereldeconomie – althans de belangrijkste variabelen ervan – in de toekomst, tot 2065, zou kunnen evolueren. En parallel daarmee hoe deze inzichten kunnen inspelen en bijdragen in de beleggingsbeslissingen.

Het uitgangspunt van de auteurs is dat we aan de vooravond staan van een andere wereld. Zij onderkennen vijf bepalende golven, die de vijf onderdelen van het boek uitmaken:

  • Er is een nieuwe trend: de klimaattransitie.
  • Er zijn twee terugkerende trends: multiglobalisering en een door innovatie gestuurde productiviteitsboost.
  • Er zijn twee bestaande trends die zich snel verder ontwikkelen: vergrijzing en oplopende schulden.

Deze vijf thema’s worden uitgebreid uitgewerkt: een analyse van de aanloop naar en van de huidige toestand, en een beeld van hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Hierbij wordt wel degelijk naar de hele wereld gekeken en naar de verhoudingen tussen de werelddelen en tussen de grootmachten. De bevindingen van deze weelderig gedocumenteerde analyses leiden tot beschouwingen in verband met beleggingen. In een slottabel worden kort de gevolgen van de vooruitzichten opgenomen van de 5 thema’s voor twee periodes (2024 – 2034 en 2035 – 2065) in termen van productiviteit, reële groei, reële rente, inflatie en nominale rente.

Het boek is uitermate boeiend. De samengebrachte informatie in de diepgravende analyses is al een rijkdom op zich. Wellicht is niet alles voor iedereen nieuw, maar het geheel zal dat zeker wel zijn.

Voor wie het nog niet aanvoelde: we leven in een zeer complexe wereld en de complexiteit zal alleen maar toenemen. Geopolitieke factoren komen ter sprake in dit werk, in het bijzonder in de bedenkingen over de-globalisering.

Het boek is verder vlot en handig leesbaar. Voor elk groot thema is er een lijst van 10 elementen uit de analyse die het onthouden waard zijn, gekoppeld aan 10 beleggingstips die daar nauw mee samenhangen.

Er valt nog veel meer te zeggen over dit boek dat heel wat interessante informatie en concrete adviezen bevat. Verplichte lectuur voor wie op economisch vlak beslissingen moet nemen. Bovendien schetst het een indringend referentiekader voor de beleggers.

Cover boek De Leus Gijsels

Auteurs

Carlos Bourgeois 1

Carlos Bourgeois

Lid redactiecomité BFW Dgitaal