This memorandum focuses on five major social evolutions in the context of which the insurance sector can make a contribution in the interest of citizens, from natural disaster cover to better protection in retirement, without forgetting healthcare. For each of these evolutions, the memorandum describes what protection gaps remain and what solution the sector proposes. 

De verzekeringssector heeft een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Zijn kerntaak bestaat erin om de 11 miljoen burgers en de 2miljoen ondernemingen in dit land te helpen bij het beheersen van de risico’s en het op termijn verzekeren van financiële noden waaraan zij zijn blootgesteld. Om die rol te kunnen vervullen ontvangen de 59 Belgische verzekeraars en de 36 in België gevestigde bijkantoren van andere Europese verzekeringsondernemingen jaarlijks voor meer dan 30 miljard € aan premies en houden ze in het belang van de verzekerden technische voorzieningen aan voor meer dan 260 miljard €. Meer dan 41.000 medewerkers zetten zich in om deze maatschappelijke rol te ondersteunen.

Om te volle de maatschappelijke taak te kunnen invullen, is het belangrijk dat de verzekeraars kunnen beschikken over een stabiel reglementair en fiscaal kader en dat er binnen de sector voldoende ruimte is voor diversiteit aan spelers, zowel wat het aanbod betreft als wat betreft de distributiekanalen waarop deze een beroep doen.

Het memorandum van Assuralia gaat nader in op de 5 belangrijkste maatschappelijke evoluties waar de verzekeringssector het verschil kan maken voor de burger. Daarbij geeft de federatie telkens een beschrijving van the protection gap, samen met de oplossing die de sector aanreikt.

De vijf uitdagingen om samen aan te pakken:

  1. Betere bescherming tegen natuurrampen voor de consumenten en beter in kaart brengen van risico’s en mogelijke impact.
  2. Betere bescherming bij pensioen voor werknemers en zelfstandigen.
  3. Betere financiële bescherming op het vlak van gezondheidszorg
  4. Naar een hogere inspanning om de transitie naar een ecologisch en sociaal duurzame samenleving te realiseren.
  5. Naar een beter kader om de digitalisering in het voordeel van de consument te realiseren.

Auteurs

02 BFWD 2024 4 Logo Assuralia

Assuralia