Het Belgisch Financieel Forum nodigt u uit op een webinar over inflatie en de impact op bedrijven en gezinnen.

Deel 1: Jana Jonckheere, econome Nationale Bank van België, over "Inflatie van naderbij bekeken".

Dat de prijzen het afgelopen jaar fors gestegen zijn, weet iedereen die aankopen doet. Wat is ‘inflatie’ juist, en hoe wordt ze gemeten? Sinds november 2022 is de inflatie lichtjes beginnen vertragen. Zal ze verder zakken naar een normaal niveau? Er zal ingegaan worden op onze laatste inflatievoorspellingen. De hoge inflatie impliceert een verarming van de Belgische economie. Wie betaalt het grootste deel van die factuur: zijn het de gezinnen, bedrijven of de overheid?

Deel 2: Edward Roosens, hoofdeconoom Verbond van Belgische Ondernemingen, over “De Belgische bedrijven tussen hamer en aambeeld: hoe hoge inflatie en competitiviteit in ons land niet samengaan”.

Belgische bedrijven worden momenteel geconfronteerd met een enorme stijging van hun kosten (gas, elektriciteit, grondstoffen, lonen, huur) die bovendien sterker is dan bij de concurrenten in de omliggende landen. Als ze die kosten in hoge mate doorrekenen in hun eindprijzen, geven ze binnenlands voeding aan een loon-prijsspiraal en verliezen ze marktaandelen in binnen- en buitenland. Maar als ze dit niet doen worden hun winsten weggevaagd en komt hun voortbestaan in het gedrang. Hoe gaan de Belgische bedrijven om met dit dilemma? Enkele beschouwingen daarover vanuit macro- en mesoperspectief.

De presentaties worden gegeven in het Nederlands, er is geen vertaling voorzien.

Na de uiteenzettingen is er mogelijkheid tot vraagstelling via de chatbox.

Location
Webinaire en ligne

L'inscription n'est plus possible.
L'événement est terminé.