Het Financieel Forum Oost-Vlaanderen nodigt u uit op een voordracht door vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

“Als minister van Financiën heb ik de opdracht om deze legislatuur werk te maken van de voorbereiding van een bredere fiscale hervorming. Dit om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Een opdracht die in die exacte woorden zwart op wit in het Regeerakkoord staat, een opdracht die ik met de grootste zorg en veel verantwoordelijkheidsgevoel op mij heb genomen.”

Minister Van Peteghem zal in zijn voordracht onder andere volgende thema's behandelen:

- Waarom is er nood aan een fiscale hervorming in ons land?

- Wat zijn de kernpunten van de geplande brede fiscale hervorming? Waar gaan we naartoe?

- Hoe worden de lasten op arbeid, vermogen en consumptie hervormd?

Leden Financieel Forum Oost-Vlaanderen:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van het Belgisch Financieel Forum. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

 

Universiteit Gent, Campus Tweekerken, Auditorium Quetelet
Tweekerkenstraat 2
Gent
BE

L'inscription n'est plus possible.
L'événement est terminé.