Het Financieel Forum West-Vlaanderen en het Postuniversitair Centrum KU Leuven hebben het genoegen u uit te nodigen op de openingsmanifestatie over de impact van ESG op de toekomst van de banksector.

Het namiddagprogramma gaat over "ESG - revolutie in het financiële landschap" met als sprekers Arnaud Van Caenegem, Doctoraatsonderzoeker KU Leuven/FWO, Research Fellow, Yale Initiative on Sustainable Finance, Tom Van den Berghe, Director Sustainable Finance Febelfin en Wim Van Hyfte, Global Head of ESG Investments and Research Candriam.

De opkomst van ESG weerspiegelt een groeiend besef dat het streven naar financieel rendement en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Steeds meer beleggers erkennen dat bedrijven die goede ESG-prestaties leveren, beter gepositioneerd zijn om risico's te beheersen en kansen te benutten in een snel veranderende wereld. Bovendien komt ESG tegemoet aan de groeiende vraag van investeerders naar verantwoordelijke beleggingen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria. 

De opkomst van ESG heeft geleid tot een golf van innovatie in de financiële sector. Beleggingsfondsen en vermogensbeheerders ontwikkelen nieuwe producten en strategieën om aan de groeiende vraag naar ESG-beleggingen te voldoen. Daarnaast hebben ratingbureaus en standaardorganisaties ESG-beoordelingen en -criteria ontwikkeld om beleggers te helpen bij het evalueren van de ESG-prestaties van bedrijven. Het belang van ESG gaat echter verder dan alleen financiële prestaties. Het biedt een mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Door ESG-factoren serieus te nemen, kunnen bedrijven en beleggers een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu, terwijl ze tegelijkertijd streven naar financiële groei. 

Kortom, ESG vormt een revolutie in het financiële landschap door duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal te stellen in investeringsbeslissingen. Het biedt een nieuw paradigma waarin financieel rendement hand in hand gaat met maatschappelijke en milieuprestaties. 

Het gratis avondprogramma start om 19.30 uur en behandelt "Sustainable business - nieuwe regels, nieuwe opportuniteiten" met als spreker Jo Wuytack, Group Sustainability Officer Degroof Petercam.

In 2023 was er opnieuw een stortvloed aan nieuwe regelgeving rond duurzaamheid (CSRD, CS3D, taxonomie, ...). Dit is duidelijk een uitdaging voor de samenleving maar biedt ook heel wat opportuniteiten. Deze keynote biedt een helikopterview rond deze nieuwe regelgeving, illustreert de cruciale rol die de financiële sector zal spelen en richt zich ook op toekomstige opportuniteiten.

Inschrijven kan enkel via deze link

Deze activiteit komt in aanmerking voor 4 vormingspunten/-uren in de namiddag en 2 vormingspunten/-uren voor de avondsessie in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten. Gelieve bij inschrijving mee te delen of u een attest wenst.

Leden Financieel Forum West-Vlaanderen:

Het is mogelijk dat er tijdens het evenement sfeerbeelden en/of foto’s worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van het Belgisch Financieel Forum. Deze kunnen worden gepubliceerd via diverse mediakanalen. Daarbij streven wij ernaar om die beelden en foto’s zo algemeen mogelijk te houden en geen gerichte beelden of foto’s te gebruiken, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, gebouw A
Etienne Sabbelaan 53
Kortrijk
BE

L'inscription n'est plus possible.
L'événement est terminé.