Het Belgisch Financieel Forum heeft het genoegen u uit te nodigen op een webinar over het betaalgedrag van de consumenten met

Leo Van Hove, professor Economie aan de VUB en Ellen Van Droogenbroeck, Assistant Professor in de Toegepaste Economie aan de VUB over "Tweedeling in betalingen: een uitdaging voor de toekomst".

De Digital Payment Barometer, een jaarlijks representatief onderzoek, toont aan dat de meeste Belgen zich de elektronische betalingsinstrumenten eigen hebben gemaakt. Contactloze betalingen namen fors toe tijdens de coronapandemie en blijven - zij het iets trager - groeien. Mobiel betalen wordt ook alsmaar populairder. Achter dit algemeen rooskleurig beeld schuilt echter een belangrijke tweedeling in betalingen. Een minderheid van de Belgische consumenten dreigt achterop te raken, omdat ze nog altijd vooral cash gebruiken en sterk gekant zijn tegen een cashloze samenleving.

Raf Rollier, Head of Physical Security, Statistics and Digital Inclusion Febelfin over "Het gebruik van en de toegang tot cash in België: op een kantelpunt naar digitalisering (of daar voorbij)".

Het verminderde gebruik van cash en de discussie over ATM-samenwerkingen in de Belgische banksector zwengelden het publieke debat over de toegang tot cash aan. De federale regering en Febelfin bereikten op 31 maart dit jaar een akkoord waarin verschillende initiatieven van de banksector werden opgenomen om de optimale toegang tot cash te verzekeren.

De toenemende digitalisering van de samenleving als geheel en van de banksector brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Febelfin en de banken rollen initiatieven uit om enerzijds de digitale kloof te dichten en anderzijds producten en diensten te blijven aanbieden aan die consumenten die hun financiële transacties bij voorkeur op een 'niet-digitale’ manier uitvoeren.

Tijdens het webinar wordt afwisselend in het Nederlands en in het Frans gesproken. Er is geen vertaling voorzien. Vragen kunnen via de Q & A chatbox gesteld worden.

Leden Belgisch Financieel Forum: 

Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (accreditatienummer 500051A/B). Deze activiteit komt in aanmerking voor 1,25 vormingspunten of vormingsuren in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

NIEUW: vanaf deze webinar zal u zelf uw attest dienen op te vragen via idloom.passport. Dit kan enkel wanneer u geregistreerd bent in idloom.passport (zie registratieformulier).

Location
Webinaire en ligne

L'inscription n'est plus possible.
L'événement est terminé.